Đèn bàn hiện đại

 XDB0003 ĐÈN BÀN PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI XDB0003 ĐÈN BÀN PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
1,000,000₫
 XDB0005 ĐÈN BÀN HIỆN ĐẠI SÁNG TẠO XDB0005 ĐÈN BÀN HIỆN ĐẠI SÁNG TẠO
1,700,000₫
-46%
 XDB0006 ĐÈN BÀN REVOLVE LAMP XDB0006 ĐÈN BÀN REVOLVE LAMP
1,500,000₫ 2,800,000₫

XDB0006 ĐÈN BÀN REVOLVE LAMP

1,500,000₫ 2,800,000₫

 XDB0007 ĐÈN BÀN MÔ HÌNH ĐẦU KÍNH XDB0007 ĐÈN BÀN MÔ HÌNH ĐẦU KÍNH
2,600,000₫
 XDB0008 ĐÈN BÀN HÌNH NẤM XDB0008 ĐÈN BÀN HÌNH NẤM
2,000,000₫
-50%
 XDB0009 ĐÈN BÀN IC XDB0009 ĐÈN BÀN IC
450,000₫ 900,000₫

XDB0009 ĐÈN BÀN IC

450,000₫ 900,000₫

 XDB0010 ĐÈN BÀN MUFFINS XDB0010 ĐÈN BÀN MUFFINS
5,100,000₫
 XDB0011 ĐÈN BÀN SÁNG TẠO RADAR XDB0011 ĐÈN BÀN SÁNG TẠO RADAR
6,300,000₫
 XDB0012 ĐÈN BÀN ĐÁ CẨM THẠCH XDB0012 ĐÈN BÀN ĐÁ CẨM THẠCH
2,500,000₫
 XDB0013 ĐÈN BÀN CẨM THẠCH SÁNG TẠO XDB0013 ĐÈN BÀN CẨM THẠCH SÁNG TẠO
4,100,000₫
 XDB0013 ĐÈN BÀN SÁNG TẠO CÁ TÍNH XDB0013 ĐÈN BÀN SÁNG TẠO CÁ TÍNH
3,000,000₫
 XDB0014 ĐÈN BÀN ĐƠN GIẢN BẮC ÂU XDB0014 ĐÈN BÀN ĐƠN GIẢN BẮC ÂU
2,200,000₫
 XDB0015 ĐÈN BÀN HÌNH CON CHIM CHỤP VẢI XDB0015 ĐÈN BÀN HÌNH CON CHIM CHỤP VẢI
3,200,000₫
-50%
 XDB0017 ĐÈN BÀN LAMP BIRD XDB0017 ĐÈN BÀN LAMP BIRD
1,500,000₫ 3,000,000₫

XDB0017 ĐÈN BÀN LAMP BIRD

1,500,000₫ 3,000,000₫

 XDB0018 ĐÈN BÀN BỌC SẮT SANG TRỌNG XDB0018 ĐÈN BÀN BỌC SẮT SANG TRỌNG
2,400,000₫
 XDB0020 ĐÈN BÀN TỐI GIẢN XDB0020 ĐÈN BÀN TỐI GIẢN
3,100,000₫
 XDB0021 ĐÈN BÀN KHỐI CẨM THẠCH XDB0021 ĐÈN BÀN KHỐI CẨM THẠCH
4,100,000₫
 XDB0022 ĐÈN BÀN HÌNH VIÊN KIM CƯƠNG XDB0022 ĐÈN BÀN HÌNH VIÊN KIM CƯƠNG
2,500,000₫
 XDB0023 ĐÈN BÀN PHA LÊ HẬU HIỆN ĐẠI XDB0023 ĐÈN BÀN PHA LÊ HẬU HIỆN ĐẠI
3,700,000₫